Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) toplantıları İstanbul`da gerçekleştirildi

1 Temmuz 2016 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Koordinatörlüğünü üstlendiğimiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı Gümrük Çalışma Grubu`nun bu yılki ikinci toplantısı, 20 Eylül 2017 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, aynı zamanda Temmuz – Aralık 2017 Dönem Başkanlığı`nı üstlenen Ukrayna temsilcisi ile beraber oturum eş başkanlığı görevini de gerçekleştiren Daire Başkanı Didem DİRLİK SONGÜR başkanlığındaki bir heyet tarafından katılım sağlandı.

Türkiye’nin yanı sıra üye ülkelerden Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna tarafından katılım sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Avrupa Komisyonu, KEİ Bölgesi Dernekleri Birliği (BSEC-URTA), KEİ Parlamenterler Asamblesi (PABSEC), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) ise toplantıda gözlemci olarak bulundu. Toplantıda gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlulaştırılması, gümrük işlem ölçüm süreleri, üye ülke gümrük idarelerinde dürüstlük ve etik konularındaki iyi uygulama örnekleri, e-ticaret alanında bölgesel işbirliği gibi konulara değinildi.

21 Eylül 2017 tarihinde ise KEİ ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ortaklığındaki KEİ & BMAEK Ticaretin Kolaylaştırılması ve Tek Pencere Semineri yine Bakanlığımız heyetinin de katılımı ile gerçekleştirildi. Söz konusu seminer kapsamında, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Lokman COMART tarafından, ülkemizdeki Tek Pencere Uygulaması konusunda bir sunum gerçekleştirildi.

Semineri takiben, aynı gün içerisinde, 2016 - 2018 dönemi Eylem Planı`nda öngörülen, "KEİ Bölgesel Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi Taslağı" nı görüşmek üzere KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu ile KEİ Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu ortak bir oturumda bir araya geldi.

22 Eylül 2017 tarihinde ise, KEİ Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Ülkemizin Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlığımız temsilcileri tarafından temsil edildiği toplantıya ayrıca, Azerbaycan, Rusya, Yunanistan, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan tarafından katılım sağlandı. Toplantıda bir önceki gün gerçekleştirilen seminerin ve ortak oturum sonuçlarının yanı sıra, bölgesel ticaretin kolaylaştırılması, e-ticaret alanında işbirliği, ticari ve ekonomik konularda bölgesel bir bilgi paylaşımı sisteminin oluşturulması gibi konular üzerinde duruldu.