D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması Gözetim Komitesi 5. Toplantısı Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması Gümrük Görevlileri I. Toplantısı ve Gözetim Komitesi 5. Toplantısı Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Tercihli Ticaret Anlaşması Gümrük Görevlileri 1. Toplantısı ve Gözetim Komitesi 5. Toplantısı 23-24 Ekim 2018 tarihlerinde Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirildi. Daire Başkanı Didem DİRLİK SONGÜR tarafından oturum başkanlığı gerçekleştirilen toplantıya Bangladeş, Endonezya, Malezya, Nijerya ve Pakistan`dan temsilciler katıldı.
Toplantının açılış konuşması, D-8 Genel Sekreteri adına, D-8 Sekretaryası 1. Direktörü Nasir Aminu tarafından gerçekleştirildi. Sayın Aminu, Tercihli Ticaret Anlaşması konusunun D-8 ülkeleri arasındaki ticari işbirliğinin somut bir sonucu olduğunu vurgulayarak, bu alandaki çalışmaların önemine dikkat çekti.
Toplantıda, üye ülke temsilcileri, Anlaşma`nın uygulanmaya geçilmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlanması, önlem listeleri, ticari hedefler, Anlaşmaların Halli Mekanizması ve 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirilecek olan Ticaret Bakanları Konseyi toplantısında kabul edilmesi öngörülen İstanbul Deklarasyonu konusunda görüş alışverişinde bulundular.
Öte yandan, D-8 Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının etkin uygulanması için irtibat ofisi belirlenmesi ve 12 Kasım 2018’e kadar Sekretaryaya bildirilmesi, Veri Bankası ile ilgili ne tür verilerin paylaşılacağı üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği, kapasitenin geliştirilmesi için Sekretaryanın üye ülkeler nezdinde konuyu takip edeceği belirtildi. Transit ticaretin kolaylaştırılması için uluslararası standartlar getiren anlaşmalar ile uluslararası ve bölgesel transit sistemlerinin kabul edilip uygulanmasının önemine işaret edildi.