Avrupa Komisyonu Bünyesinde Oluşturulan "Tercihli Menşeye dair Rehberler" Proje Grubunun 5. Toplantısı 23-24 Ekim Tarihlerinde Antalya'da Gerçekleştirildi

Avrupa Komisyonu Bünyesinde Oluşturulan "Tercihli Menşeye dair Rehberler" Proje Grubunun 5. Toplantısı 23-24 Ekim Tarihlerinde Antalya'da Gerçekleştirildi
 
Avrupa Komisyonu bünyesinde oluşturulan "Tercihli Menşeye dair Rehberler" Proje Grubunun 5. Toplantısı 23-24 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Customs 2020 Programı tarafından finanse edilen toplantıya Bakanlığımızı temsilen AB Uzmanı Mehtap ATAKAN ÖZKAN ve AB Uzmanı Ahmet Şevket DAYIOĞLU tarafından katılım sağlandı.
 
Proje Grubu tarafından çeşitli başlıklarda hazırlanan rehber ilkeler, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler ile AB'ye aday ve potansiyel aday ülkelerin kullanımına sunulacak, menşe kurallarının gümrük idarelerince uygulanmasında yeknesaklık sağlanacak ve mükelleflere bu kuralların uygulanmasına dair yol gösterecek.
 
"Menşe kümülasyonu" ile “Basit işçilik ve işlem” konularındaki rehberlere dair taslak metinler Bakanlığımız ve Slovenya temsilcileri tarafından hazırlanmakta, diğer hususlarda hazırlanan taslak metinlere de katkı sunulmaktadır.
 
Bu toplantıda ise “Tolerans” taslak metni ele alındı ve bu metne nihai hali verildi.