85. AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı (Club) 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde Belçika'nın Antwerp şehrinde gerçekleştirildi.

85. AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı (Club) 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde Belçika’nın Antwerp şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Köseoğlu, Brüksel Gümrük Müşaviri Özlem Soysanlı ile AB Uzmanı Murat Ersoy tarafından katılım sağlandı.
Toplantının ana teması, “Avrupa gümrüklerinin gelecekte olabilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmemesi için inovatif kültür ve yeni teknolojik imkanlardan faydalanılması” oldu.
Ayrıca, hızla değişen teknolojik ortama en verimli şekilde ayak uydurulması, süreçlere yeni teknolojinin entegre edilebilmesi, iş mükemmelliği ile dönüşümün eş zamanlı sağlanması ve tüm bunların kurumsal kültüre etkileri diğer gündem maddelerini teşkil etti.
Bir sonraki toplantının 2019 yılının ilk yarısında Bulgaristan’da gerçekleştirilmesine karar verildi.