35. Dönem Gümrük İşbirliği Ortak Komitesi Toplantısı Ankara'da Gerçekleştiriliyor

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, Gümrük Birliği'nin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda (ortak ticaret politikası, rekabet politikası, gümrük mevzuatı vb.) Türk mevzuatının AB mevzuatına uyum durumu ile uygulama sorunlarını görüşmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) kurulmuştur. Teknik bir komite olan Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Anlaşma taraflarının temsilcilerinden oluşmakta ve tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. Kural olarak her ay toplanması öngörülen GBOK, uygulamada senede bir veya iki kere toplanmaktadır.

Bu esaslar çerçevesinde 35. Dönem Gümrük İşbirliği Ortak Komitesi (GBOK) Toplantısı, 16-17 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara'da Ekonomi Bakanlığı'nda gerçekleştirilmektedir. Toplantıya Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra, ülkemizi temsilen pek çok kamu kurumu, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bakanlığımız teknik uzmanları tarafından da katılım sağlanmaktadır.