Türk ve Rus Gümrük İdareleri arasında “Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması Çalışma Grubu”nun 2. Toplantısı 6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi

Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) arasında mevcut işbirliği ve çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla 20 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Protokol ile "Türkiye- Rusya Ortak Gümrük Komitesi" kurulmuştur. Anılan komitenin altında oluşturulan çalışma gruplarından “Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması Çalışma Grubu”nun 1. Toplantısı, Rusya Federal Gümrük Servisinin daveti üzerine Kaluga-Rusya Federasyonunda 16 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 2. Toplantı ise 6 Nisan 2018 tarihinde Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya Bakanlığımızı temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri BEYHAN, Daire Başkanı Adem YAZICI, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Hasan KAYA, AB Uzmanı Sinemis ÖZBEK, Bilişim Uzmanı Alperen KETHUDAOĞLU’dan oluşan heyetimizle katılım sağlanmış; ayrıca Türkiye İhracat Meclisi temsilcileri de toplantıda hazır bulunmuşlardır. Rus tarafında ise FGS Gümrük İşlemleri ve Gümrük Kontrolü Genel Müdürü Dmitriy Borisovich ZHUKOV, FGS Değerlendirme (Analitik) Müdürlüğü’nde görevli Müdür Yardımcısı Alexander Borisovich GUSKOV, FGS Gümrük İşbirliği Müdürlüğü’nde görevli Daire Başkanı Yana Mihaylovna KRJIJANOVSKAYA ve FGS Türkiye Temsilcisi Alexander Vladimirovich SENATOROV’dan oluşan bir heyetle katılım gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması'nın işleyişi, geliştirilmesi için alınması gereken önlemler ve potansiyel işbirliği olanakları ile ilgili konular görüşülmüş olup, toplantı sonucunda alınan kararların iki ülkenin Gümrük İdaresi Müsteşarları başkanlığında 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi 2. Toplantısı'nda sunulması kararlaştırılmıştır.