Güney Kore ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması Müzakerelerinin Nisan 2014’e kadar tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

Güney Kore ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması Müzakerelerinin Nisan 2014’e kadar tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarının, 2023’e giden süreçte ülkemizin uluslararası arenada en büyük 10 ekonomiden birisi olma hedefi ile de paralel olarak, ülkemize birçok kazanımları olacaktır.
 
Bilindiği üzere, eşya trafiğindeki bürokrasinin azaltılması, uluslararası ticaret sevkiyatındaki gecikmelerden kaynaklanan mali yüklerin bertaraf edilmesi, tedarik zincirinin güven altına alınması, öngörülebilir bir dış ticaret ortamının elde edilmesi, güvenilir firmaların ödüllendirilmesi, gümrük denetimlerinin yüksek risk içeren eşyaya odaklanmasının sağlanması ve özel sektörün daha rekabetçi bir pozisyonda yer almasına olanak sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması 10 Ocak 2013 tarihinden bu yana ülkemizde uygulanmaktadır.
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasının faydalarının iki ülkede yerleşik firmalara karşılıklı olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki yapı ise, Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarıdır.
 
AEO Uygulamasından azami istifade edilebilmesinin önünü açan unsur, Gümrüklerden-Gümrüklere etkin bir işbirliği niteliğindeki Karşılıklı Tanıma Anlaşmalarıdır

Bu kapsamda, ülkemiz ile Güney Kore arasında Karşılıklı Tanıma Anlaşmasının hayata geçirebilmesi için gerekli girişimler başlatılmış ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması 1. Tur Müzakereleri 17-20 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığımız ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantıda, söz konusu anlaşmanın imzalanabilmesi hususunda atılması gereken önemli adımlardan olan, iki ülke mevzuatlarının karşılaştırılması aşaması başarı ile gerçekleştirilmiş olup, tarafların heyet başkanları tarafından imzalanan tutanak ile bir sonraki toplantının 17-21 Şubat 2014 tarihinde Güney Kore’de yapılması ve Türkiye-Güney Kore Karşılıklı Tanıma Anlaşması müzakerelerinin Nisan 2014’e kadar tamamlanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Ülkemiz ile Güney Kore arasında imzalanacak Karşılıklı Tanıma Anlaşması ile;
 
 
Türkiye-G. Kore Karşılıklı Tanıma Anlaşması ile birlikte, bir Türk AEO firması, Alman firmalarından daha önce Kore pazarına giriş imkânına sahip olacaktır.
 
  • firmalarımız, Güney Kore’de de yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilecek ve yetkilendirilmiş yükümlülere sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilecektir,
  • ülkemiz firmaları Güney Kore’de yerleşik yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilecektir,
  • ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırımlar pozitif etkilenecek ve Türkiye yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelecektir,
  • ülkemiz, dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınacak ve ülkemiz firmaları uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilecektir,
  • ülkemiz firmaları yabancı yatırımcılar tarafından iş ortaklığında tercih edilecek ve ülkemizin uluslararası rekabet gücü daha da artacaktır,
  • ülkemiz dış ticaret işlemleri daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilecek ve bu vesileyle ihracatçılarımız desteklenecektir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahibi Firmalarımız böylece daha güvenilir olarak kabul edilecek ve G.Kore’ye gerçekleştirecekleri ticarette daha az kontrole tabi tutulma ve öncelikli kontrol kolaylıklarından faydalanabilecektir.
 

Sonuç olarak, ülkemiz ile Güney Kore arasında imzalanacak Karşılıklı Tanıma Anlaşması her iki ülkeye de karşılıklı faydalar sağlayacak olup, AEO sertifikasına sahip olan firmalarımız Güney Kore’de güvenilir ticaret ortağı olarak kabul edilecek, firmalarımızın uluslararası alanda tanınırlığında artış yaşanacak, firmalarımız için daha ileri düzeyde iş fırsatları doğacaktır.