Dünya Gümrük Örgütü Avrupa Bölgesi Gümrük Başkanları Konferansı 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Viyana’da Gerçekleştirildi.

Dünya Gümrük Örgütü Avrupa Bölgesi Gümrük Başkanları Konferansı 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Viyana/Avusturya’da Gerçekleştirildi.

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Genel Sekreteri Kunio Mikuriya’nın konuşmalarıyla açılan ve son derece yoğun bir gündeme sahip olan toplantıda; Ortak Transit Sistemi, Dünya Gümrük Örgütü Politika, Finans ve Denetim Komitelerin Faaliyetleri, Bölgesel Kalkınma Ofislerinin performansı, İstihbarat ve İrtibat Ofislerinin çalışmaları gibi konular ele alındı. Bölgesel Eğitim Merkezleri üzerine gerçekleştirilen son oturumda, Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi’nin Dünya Gümrük Örgütü nezdinde akredite olarak, tüm bölge ülkelerinin dedektör köpek eğitimlerinde yararlanacağı bir Merkez haline gelmesi hususu değerlendirilmiştir.

Ülkemiz adına Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri BEYHAN’ın da konuşmacı olarak yer aldığı,  paneller şeklinde yürütülen transit uygulamalarına ilişkin oturumda,  ülkemizin AB üyesi olmaksızın Ortak Transit Sistemi’ne üye olması ve sistemi uygulamasından kaynaklanan tecrübeleri paylaşılmış; genel olarak sistemin kullanımının uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına ciddi katkı sağladığı vurgulanmış; gerek kullanıcılar gerekse Gümrük İdaresi açısından güvenli bir sistem olması sebebiyle bölge ülkeleri gümrük idarelerince geliştirilerek yaygınlaştırılmasına yönelik olarak başlatılan inisiyatife destek olunmasının faydalı olacağına vurgu yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye olarak bu çerçevede yapılacak geliştirme çalışmalarına gerekli katkı ve katılımın sağlanacağı vurgulanmıştır.

Konuyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından, konuya ilişkin DGÖ bünyesinde bir Çalışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır.

Toplantının son oturumunda, Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi’nin Dünya Gümrük Örgütü nezdinde akredite bir Merkez olmasına ilişkin olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Fiziki, beşeri ve eğitim kapasitesi ile standartların son derece üzerinde hizmet veren Eğitim Merkezi’nin akreditasyonuna Avrupa Gümrük İdaresi başkanlarınca olumlu görüş bildirildi. Akreditasyona ilişkin sürecin Temmuz ayında gerçekleştirilecek Konsey toplantısında tamamlanması öngörülüyor.